Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan dat wij als professionals er alles aan doen om ons vak zo goed mogelijk uit te oefenen. Heeft u toch klachten over de behandeling of over de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut zelf of – als u dat prettiger vindt  – met een andere fysiotherapeut of een van de leidinggevenden uit de praktijk. Wij zijn altijd bereid om hiervoor tijd vrij te maken en om samen naar een oplossing te zoeken.

Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure.

Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van onze beroepsorganisatie, klik hier voor meer informatie.