Dry Needling

Dry Needling van Myofasciale Triggerpoints is een vorm van fysiotherapeutische behandeling voor patiënten met spierproblemen in het bewegingsapparaat. Het doel is dat de pijn, ontstaan ten gevolge van een verharding, verdwijnt en dat de spier weer rekbaarder en sterker wordt. Hierdoor kan de normale functie hersteld worden.

Plaatselijke verhardingen in spieren kunnen leiden tot uitstralende pijnklachten. Deze spierverhardingen, ook wel Myofasciale Triggerpoints genoemd, kenmerken zich door een sterk prikkelbare plaats in de spier. Die plaats valt samen met een overgevoelige, door aanraking waarneembare, verharding in een strakke band van de spier. Deze verharding en daarmee gepaard gaande pijnklachten zijn te behandelen met massage, rekkingen, houdingscorrectie en naalden. Dit laatste wordt ook wel Dry Needling genoemd.

De gespecialiseerde fysiotherapeut is gericht geschoold in het toepassen van deze techniek. Bij Dry Needling wordt gebruik gemaakt van acupunctuurnaalden. Het aanprikken van een Triggerpoint leidt tot een locale samentrekking van de spier (‘twitch’), die als een elektrisch schokje ervaren kan worden. Dry Needling is niet hetzelfde als acupunctuur; daarbij wordt op een andere wijze en vanuit een ander doel en visie gewerkt. Dry Needling is een techniek die onderdeel uitmaakt van de verdere fysiotherapeutische behandeling. Er is sprake van wetenschappelijke onderbouwing van het werkingsmechanisme van Dry Needling.

Na de behandeling is het normaal dat de spier gedurende een aantal uren loom en zwaar aanvoelt. Daarna kan dat één of meerdere dagen tot spierpijn of een beurs gevoel leiden. De fysiotherapeut houdt eerst een intake om uw algehele gezondheid te beoordelen, om contra-indicaties uit te sluiten en om vast te stellen of Dry Needling voor u de juiste behandeling is.

Meer informatie

Binnen onze praktijk wordt Dry Needling toegepast door: Kees Warmenhoven en Marleen Eijsbouts. Wilt u meer informatie dan kunt u hen bereiken op telefoonnummer 0251-313040.