Haptonomische begeleiding

Deze vorm van fysiotherapie stoelt op de visie van de haptonomie. Deze onderscheidt zich van de reguliere fysiotherapie door de link die gelegd wordt tussen de lichamelijke klacht en het emotionele welbevinden. Een lichamelijke klacht heeft zijn weerslag op het emotionele vlak en een emotionele instabiliteit of -blokkade heeft zijn uitwerking op het lichaam.
In de behandeling wordt het fysieke probleem aangepakt, toch staat hierbij niet de klacht, maar de hele mens centraal. Er wordt steeds een beroep gedaan op het zelfgenezend vermogen. De therapie is erop gericht dat de patiënt zich bewust wordt van de oorzaken van de lichamelijke klacht en de factoren die de klacht in stand houden.
Bij de fysiotherapie op haptonomische basis speelt het gevoel een grote rol. Door te voelen leert een mens zichzelf kennen. Door te voelen ervaart iemand aan den lijve wat goed voor hem of haar is. In het haptonomische contact wordt dit voelen door de directe aanraking bewust gemaakt en gestimuleerd.

Bij welke klachten en problemen

  • spier- en gewrichtsklachten
  • houdingsklachten
  • burn-outklachten
  • spanningsklachten
  • (chronische) hoofdpijn
  • hyperventilatie
  • buikklachten
  • arbeidsgerelateerde klachten

Meer informatie

Voor meer informatie over fysiotherapie op haptonomische basis kunt u contact opnemen met Onno van der Starre op telefoonnummer 0251-313040.