Kinderfysiotherapie

Karlijn van de Worp – Kinderfysiotherapeut master

Wat is kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie, gericht op het motorisch functioneren van kinderen en jong volwassenen van 0-18 jaar. Het specifieke van kinderen is dat ze aan voortdurende verandering onderhevig zijn door groei en ontwikkeling. De kinderfysiotherapeut beoordeelt door middel van specifieke testen en observaties wat de oorzaak is van symptomen of klachten. Door middel van adviezen aan ouders en verzorgers en met behulp van oefenmateriaal en spelvorm wordt getracht om de functionaliteit van het kind te verbeteren.

Waarom kinderfysiotherapie

Kinderen leren spelenderwijs. Door spel en bewegen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Dit gaat echter niet altijd vanzelf. Als gevolg van een aandoening aan zintuigen, organen, zenuwstelsel, houdings- en bewegingsapparaat of onvoldoende motorische ervaring kan de ontwikkeling bedreigd, vertraagd of afwijkend zijn. Kinderen met dergelijke problematiek hebben meer oefening en/of begeleiding nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of zij moeten leren omgaan met hun verminderde mogelijkheden en leren hier toch zo optimaal mogelijk mee te functioneren. Hierbij kan de kinderfysiotherapeut ondersteunen.

Hoe werkt de kinderfysiotherapeut

U kunt zelf contact opnemen met de kinderfysiotherapeut of u kunt doorverwezen worden door uw huisarts, consultatiebureau, kinderarts, specialist of leerkracht. Na onderzoek wordt in overleg met u en uw kind een behandelplan opgesteld als leidraad voor de verdere behandeling. De behandeling zal erop gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van uw kind te stimuleren met als doel dat uw kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. De oefen-/en bewegingstherapie is daarom aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van uw kind. Voor jonge kinderen zal de therapie over het algemeen thuis plaatsvinden, vanaf de leeftijd van 2 jaar zal de therapie in de praktijk plaatsvinden.

Voor wie is kinderfysiotherapie

Mogelijke indicaties zijn:
Baby:

 • Een asymmetrische houding of voorkeurshouding
 • Huilbaby’s
 • Geboortetrauma
 • Een hoge of juist lage tonus (spierspanning) van het lichaam
 • Een trage motorische ontwikkeling
 • Aangeboren of verworven aandoeningen

Peuters:

 • Trage motorische ontwikkeling
 • Bewegingsangst
 • Aangeboren of verworven problemen waardoor de ontwikkeling van het bewegen is belemmerd.
 • Pijn bij bewegen

Schoolkind:

 • Motorische achterstand op leeftijdsgenootjes
 • Schrijfmotorische problemen
 • Aangeboren of verworven problemen waardoor de ontwikkeling van het bewegen is belemmerd.
 • Onhandige kinderen
 • Kinderen met een houterige motoriek
 • Bewegingsangst, weinig explorerend
 • Houdingsproblemen
 • Pijn bij bewegen
 • Sportblessures
 • Ademhalingsproblemen
 • Conditietraining en advies bij overgewicht
 • Incontinentie problematiek

Wie

Karlijn van de Worp is onze kinderfysiotherapeut, u kunt haar bereiken op telefoonnummer 0251-313894 of 0251-313040.

Voor verdere algemene informatie over kinderfysiotherapie kunt u terecht op de website van de beroepsvereniging: De kinderfysiotherapeut

 

In onze praktijk kunnen kinderen ook deelnemen aan het Fitkids programma

Fitkids is een beweegprogramma, opgezet door Stichting Fitkids, voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. Deze kinderen kunnen bij Fitkids gedurende een half jaar tot een jaar, onder professionele begeleiding, trainen en bewegen in een sportieve en stimulerende omgeving.

Waarom Na onderzoek onder kinderen, ouders, kinderartsen en kinderfysiotherapeuten bleek dat bewegen voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening vaak niet vanzelfsprekend is. Veel kinderen met een beperking of chronische ziekte leiden een inactief leven, waardoor uiteindelijk participatie in sport minimaal is. Bij deze groep kinderen treedt ook vaak therapiemoeheid op. Pogingen om bij een sportclub aan te haken mislukken, omdat hun mentale en fysieke weerbaarheid onvoldoende is. Daarnaast zijn er ook kinderen die individuele kinderfysiotherapie niet meer nodig hebben, maar de overstap naar een sportclub nog niet kunnen maken. Hierdoor blijven ze uiteindelijk, langer dan nodig, bij de kinderfysiotherapeut onder individuele behandeling. Voor deze groep kinderen slaat Fitkids de brug van individuele kinderfysiotherapie naar bewegen en sporten.

Voor wie Fitkids is er voor kinderen van 6 tot 18 jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening, die een inactief leven leiden. De kinderen worden meestal doorverwezen door een kinderarts of specialist. Aan Fitkids doen bijvoorbeeld kinderen met astma, CP, taaislijmziekte, jeugdreuma, DCD, downsyndroom, diabetes, autisme of een aangeboren hartafwijking mee.
Kinderen met verschillende aandoeningen trainen met elkaar, onder het motto: ‘het maakt niet uit wat je hebt, iedereen heeft wel wat!’ Fitkids is geen obesitasprogramma. Natuurlijk kunnen kinderen met overgewicht of obesitas als comorbiditeit wel deelnemen aan Fitkids.

Wat Fitkids is een trainingsprogramma dat wordt samengesteld op de specifieke behoefte van het kind. Er wordt gewerkt aan individuele doelen. Naast de Fitkidsrichtlijn zijn er specifieke handleidingen voor een groot aantal aandoeningen. In een Fitkids-uur wordt er zowel individueel op fitnessapparatuur, als in groepsverband getraind. In groepsverband worden allerlei soorten sport en spel gedaan. Het sociale element is een onlosmakelijk deel van Fitkids.  De begeleiding van Fitkids is intensief, op een groep van 8-10 kinderen staan twee professionele begeleiders. Bij Fitkids is altijd een kinderfysiotherapeut betrokken.

Doel In Fitkids ontdekken de kinderen dat bewegen leuk en goed voor je is. Een belangrijk doel is het verbeteren van de fysieke en mentale conditie.  Fitkids is een dynamisch project; kinderen blijven een half jaar tot maximaal een jaar in Fitkids. Het kind wordt gestimuleerd om na het doorlopen van het Fitkidsproject door te gaan met een sport of activiteit. Dit kan eveneens beschouwd worden als een doel van Fitkids.

Effectmeting Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat Fitkids effectief is voor kinderen met een chronische ziekte of beperking. De resultaten laten zien dat zowel de fysieke als de mentale fitheid van kinderen verbeterd.

Voor meer informatie over de Stichting Fitkids kijk op www.fitkids.nl.